Theorieopleiding (categorie B)

Om boeken te bestellen :
Klik hier om naar de betreffende website te gaan

De Compactopleiding

De compact opleiding bestaat uit :

 • 6 lessen op maandagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur
 • 1 examentraining op maandagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur.

Uit principe geven wij geen doorlopende theorielessen aangezien wij van mening zijn dat de opbouw
van de theorie te belangrijk is.

De lessen
Wij geven theorie lessen m.b.v. het 3 D programma van Smit , echter spreekt voor zich dat de theorielessen uitgebreider zijn en meer op individuele cursisten wordt aangepast, waardoor de kans van slagen hoger ligt dan wanneer je individueel het programma zal volgen.

Je zou ook kunnen kiezen voor zelfstudie, de rijschool kan hiervoor dus de benodigde boeken leveren of je kunt een pakket kiezen via “online 3 D cursus “

Het CBR examen wordt voor leerlingen die theorieles hebben gevolgd, door de rijschool aangevraagd indien gewenst.
Leerlingen die d.m.v. zelfstudie het examen willen afleggen dienen hiervoor zelf een reservering te maken.

Sinds februari 2016 zijn wij overgestapt op een nieuw theorie systeem van Smit rijschoolservice.
Dit systeem biedt de mogelijkheid om via de computer de theorie te bestuderen en te controleren of je de stof eigen hebt gemaakt.
Echter kan je ook nog steeds kiezen om een boeken pakket aan te schaffen via de rijschool of via de website van onze rijschool.

Klik hier om naar de betreffende website te gaan

Hier kan je vervolgens zelf een keuze maken uit verschillende pakketten.
Bekijk zelf welk pakket het beste bij jou past en doe de bestelling tijdig zodat je in het bezit bent van jouw pakket bij aanvang van de 1e theorieles.

Mocht dit niet lukken, dan kan je altijd onze hulp inroepen of via ons een theorieboek bestellen.

1 daagse cursus versus theorie compactopleiding

Er is een nieuw modeverschijnsel ontstaan binnen de rijschoolwereld.. Het volgen van een 1 daagse theoriecursus waarop direct het examen volgt. Het slagingspercentage is hoog , da’s mooi ! Uhm, of
toch niet zo mooi als het lijkt??

Ja wij geven theorieles en nee we doen dat niet in één dag. Hieronder volgt het verschil tussen een ééndaagse cursus en een volledige theorie cursus zoals wij die geven.

Cursus in één dag :

 • Neemt minder tijd in beslag
 • Een cursist hoeft niet te leren, maar alleen stof m.b.t de voorrang en het afslaan voor aanvang door te lezen.
 • Er zijn geen theorieboeken aanwezig
 • De uitleg betreffende verkeersborden is een uitleg van de boze borden en de vrolijke borden.
 • Er worden vragen behandeld die “op zeker” aan bod komen tijdens het examen
 • Er wordt geen uitleg gegeven betreffende het hoe en waarom.
 • De cursist betaald gemiddeld € 120,= inclusief het theorie examen

Theoriecursus zoals wij die geven:

 • 7 à 8 avonden van 2 uur
 • De theorie wordt uitgelegd, getoetst en nogmaals uitgelegd indien nodig
 • Elke cursist heeft een eigen theorieboek of via een link op onze website is de cursus aan te schaffen.
 • De uitleg van de borden betreft net als alle andere theorie : de betekenis, het waarom en hoe uit te voeren/ toe te passen in de praktijk.
 • Tijdens de examentraining wordt de cursist voorbereid op wat deze kan verwachten tijdens het CBR examen.
 •  Via een link op onze website is er gelegenheid om extra examentrainingen aan te schaffen, zodat de cursist naar eigen behoefte kan oefenen.
 • Het examen vindt plaats in de week na de examentraining zodat een cursist de kans heeft om te herstellen wat tijdens de examentraining wellicht nog niet juist was opgenomen.
 •  Indien een cursist actief mee doet tijdens de cursus en thuis de stof doorneemt, mag deze cursist gratis deelnemen aan een volgende cursus of indien nodig, gratis individuele lessen
  volgen.
 • De cursist betaald voor de cursus € 115,-
  Voor het examen € 31,50

Wanneer men deze twee opleidingen met elkaar vergelijkt komt men al snel tot de ontdekking dat de één dag cursus goedkoper is, minder tijd in beslag neemt en de slagingskans zal ongeveer gelijk
zijn.

Keuze makkelijk gemaakt !

Maar let op !

Wanneer de cursist van de één dag cursus in de auto plaats neemt, zal deze cursist meer lessen kwijt zijn dan wanneer deze een normale theorie cursus zou hebben gevolgd of zelfs wanneer deze cursist
zelf de theorie zou hebben bestudeerd vanuit een theorieboek.

Theoretische regels en de achterliggende betekenis ervan, zijn er niet voor niets. Indien een cursist leert dat het bord B6 ( verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg ) wil zeggen dat het
een boos bord is maar niet wat de betekenis daadwerkelijk is , dan zal de cursist in de auto van uitleg moeten worden voorzien. Het betreft niet alleen borden maar ook inzicht en kennis over de overige
regels die wel degelijk in de praktijk toegepast moeten kunnen worden om veilig door het verkeer te kunnen bewegen.

Bekijk dan het verschil tussen de één dag cursus en de theoriecursus nogmaals, inclusief de prijs en bedenk u zelf dan hoeveel geld u betaald voor een praktijkles, waarvan een deel gereserveerd zal moeten worden voor het geven van theorieles in de auto…
Keuze makkelijk gemaakt??

Ook in deze geldt : goedkoop is duurkoop onder aan de streep.

Investeer in de auto opleiding! Volg theorielessen of bestudeer zelf de theorie indien je jezelf hiertoe kunt zetten, uiteindelijk hebben we het over veiligheid! ( maar ook over de inhoud van een portemonnee )

We wensen je veel succes en plezier!